Printversie

Nieuwe regels voor vennootschappen op komst

Let op! Er zijn nieuwe regels voor vennootschappen op komst! Heeft u als vrije beroeper een bvba, nv of andere vennootschapsvorm? Dan zal u de nodige aanpassingen moeten doen. Wat moet u nú al weten?


Momenteel bestaan er 15 soorten vennootschappen. Véél te veel en veel te complex. Daarom worden ze binnenkort gereduceerd tot basisvennootschappen. Daarnaast zal dan nog enkel de vzw blijven bestaan. Als uw vennootschap niet tot een van die 4 vormen behoort, zal u ze dus moeten omzetten naar

1) Een naamloze vennootschap of nv,
2) Een besloten vennootschap of bv,
3) Een coöperatieve vennootschap of cv,
4) Een personenvennootschap (de maatschap).


Wat met mijn bvba?

De besloten vennootschap of bv (de huidige bvba) wordt dé standaardvennootschap voor kmo’s. Die vennootschap kan dan aangepast worden op maat van jouw onderneming. Als er niets bepaald is, dan is de wettelijke regeling van toepassing. Bovendien zal u in de toekomst de aandelen makkelijker kunnen overdragen. Nieuw is ook dat er voor de bv geen minimumkapitaal meer nodig zal zijn. Maar als compensatie worden wel enkele nieuwe vereisten opgelegd: 

  • Dubbele uitkeringstesten, waardoor het moeilijker wordt om uitkeringen (dividenden) te doen :
  • Voor de algemene vergadering is dat een netto-actief test: het netto actief mag niet negatief worden door uitkering.
  • Voor de raad van bestuur is dat een liquiditeitstest: de schulden moeten op één jaar terugbetaald kunnen worden. 
  • Strengere eisen voor het financieel plan

Ook voor nv's komen er een aantal wijzigingen.

Daarnaast komen er ook nieuwe regels rond de bestuursaansprakelijkheid.


Wanneer treden die nieuwe regels in werking?

Voorlopig is voorzien dat de nieuwe regels in werking treden op 1 mei  2019.  Vanaf dan zal u nog de nodige overgangstijd krijgen om het nodige te doen. Voorlopig moet u dus nog niets doen.

 

Kortom

  • Binnenkort bestaan er nog maar 4 vennootschapsvormen: de nv, de bv, de cv en de personenvennootschap.
  • De bv wordt dé standaardvennootschap voor kmo’s.


Recent getweet
13 december
RT @edwardvanrossen: Aangename jaarafsluiter met minister @wbeke en ons Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers, partners in de vele werven o&