Printversie

Samenwerken in de Zorg

Op deze pagina vindt u meer informatie over samenwerken in de gezondheidszorg: een stappenplan dat als leidraad kan dienen bij het uitwerken van een sterke samenwerking. Het handboek geeft u daarnaast antwoorden op vragen zoals:


(1) Waarom zou ik een samenwerkingsverband willen?
(2) Is een gemeenschappelijke visie belangrijk?
(3) Hoe kunnen we samen de praktijk organiseren?
(4) Met welke deontologische principes moet ik rekening houden? 
(5) Zijn financiële drempels een onoverkomelijke uitdaging? 

 

FVB_ad_banner

 

Klik hier om het handboek te bestellen. Als lid van de Federatie krijgt u 30% korting.

Klik hier om het stappenplan (gratis) aan te vragen. 

 

Stappenplan overzicht


STAPPENPLAN:
Extra tools 

Met dit stappenplan wilt de Federatie Vrije Beroepen en haar aangesloten organisaties uit de gezondheidszorg handvaten aanreiken aan zorgverstrekkers om de samenwerking succesvol aan te gaan of te versterken. In het stappenplan wordt telkens verwezen naar extra tools die u kunnen helpen bij het uitwerken van uw samenwerking. U vindt deze hier.

 

 

 

 

 1. Stap 0 [ Is samenwerken iets voor mij? ]
  Tool: Mijn samenwerkingsprofiel.
  Om een idee te krijgen van uw samenwerkingsprofiel, bekijken we drie dimensies die verband houden met samenwerken (uw persoonlijkheidomgeving en praktijkvoering). Het resultaat van de vragen wordt in een spinnenwebdiagram voorgesteld waarbij de oppervlakte, de mate waarin een samenwerking aangewezen lijkt, weergeeft.

  Klik hier om de vragen te beantwoorden en uw samenwerkingsprofiel te ontdekken [ met telkens een score van 0 (helemaal niet voor mij van toepassing; hetgeen u niet wilt hanteren, niet ziet bij een samenwerkingsverband)) t/m 5 (helemaal voor mij van toepassing enz.).  ]

  Om meer informatie te hebben over uw gemeente (leeftijd bevolking, sporten, antibioticagebruik, betaalbaarheid gezondheidszorg, chronische aandoeningen, gezinszorg, huisartsbezoek, ... ); kijkt u op de gemeentemonitor van Vlaanderen (website).

 2. Stap 1 [ Kiezen en Starten ]
  Het ideale samenwerkingsprofiel? Dat bestaat natuurlijk niet. Maar als u voldoende stil heeft gestaan bij de vragen van het samenwerkingsprofiel, krijgt u een idee van wat samenwerken zoal kan betekenen voor u als persoon, op vlak van praktijkvoering en welke invloed uw omgeving kan hebben.
  In deze stap begeleiden we u tot het maken van de keuze voor een samenwerking. Want vandaag werkt reeds drie op vier zelfstandige zorgverstrekkers samen op de één of andere manier. Met grote verschillen in intensiteit weliswaar: van een groepsaankoop of doorverwijzing, de voor- of nabespreking van de behandeling van een patiënt tot het samen aanbieden van een totaal zorgaanbod (al dan niet onder één dak).
  Neemt u zelf de leiding, of sluit u aan bij een bestaand samenwerkingsverband? We zetten hieronder een aantal opties op een rijtje. Probeer zeker uw reflecties van het samenwerkingsprofiel in het achterhoofd te houden. Voor iedereen zal er wel een preferentiële samenwerkingsvorm zijn.
 3. Stap 2 [ Missie, Visie en Waarden ]
  De woorden ‘missie-visie’ klinken u misschien nogal zwaar in de oren. Nochtans zijn deze begrippen niet alleen van belang in de grote bedrijven, maar voor iedereen die vooruit wil gaan met zijn/haar praktijk of samenwerking. Het opstellen van een missie en een visie betekent dat u nadenkt over een aantal zaken:
  - Waar staat mijn praktijk voor?
  - Wat vind ik belangrijk?
  - Waarom doen we wat we doen?
  - Waar wil ik over drie jaar, vijf jaar staan?

  Op de website van de Vlaamse Overheid vindt u een (uitgebreide) tool om deze drie elementen vorm te geven. Daarnaast biedt het businessmodel canvas (van Alex Osterwalder) een handig schema om een overzichtelijke weergave te krijgen. Klik hier om een voorbeeld te openen.

 4. Stap 3 [ De juiste partner(s) vinden ]
  Het succes van samenwerking is in de eerste plaats het resultaat van mensen die goed kunnen samen werken. Als u een goed beeld heeft van welke waarden, visie en missie u en het samenwerkingsverband willen hanteren, kan u op basis daarvan de geschikte partner(s) gaan zoeken. En eventueel stap 2 met hen herhalen. 
  Op onze website vindt u bij 'Medewerkers in het vrije beroep' allerhande tips en tools om de zoektocht, aanwerving, ... te vergemakkelijken. Klik hier.
  Daarnaast biedt het ontstaan van de eerstelijnszones een interessante opportuniteit om partners aan te spreken. Klik hier voor meer informatie over uw eerstelijnszone. Meer informatie over de hervorming van de eerste lijn vindt u op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.
 5. Stap 4 [ Organisatiestructuur en Management ]
  Bij een goed samenwerkingsverband hoort ook een sterke omkadering wat betreft management en organisatiestructuur. Maak (samen met uw partners, of bespreek het eventueel achteraf) een duidelijk beeld van de elementen van het management en de organisatiestructuur die het samenwerkingsverband vorm zullen geven. Op onze website vindt u bij 'Medewerkers in het vrije beroep' allerhande tips en tools om de zoektocht, aanwerving, ... te vergemakkelijken. Klik hier
  Meer informatie over vindt u ook in het handboek 'Samenwerken in de Zorg'.
 6. Stap 5 [ Bouwstenen van uw samenwerkingsplan ]
  Samenwerken moet idealiter niet alleen op persoonlijk en inhoudelijk vlak een meerwaarde opleveren, maar ook op financieel vlak. Daarom denkt u best, alvorens te starten, na over de infrastructuur (gebouw, welke praktijkruimtes, apparatuur en inrichting); over de financiering van het samenwerkingsverband; en kan u ook best afspraken maken over de verdeling van de kosten en inkomsten. Laat u hierover ook adviseren door een expert zodat u rekening kan houden met de btw-vrijstellingsvoorwaarden voor samenwerkingsverbanden. 
  In het handboek ‘Samenwerken in de Zorg’ vindt u meer informatie over het organiseren van de samenwerking. 
 7. Stap 6 [ Implementatie op papier ]
  Eens het grote kader duidelijk is, kan u beginnen met de concrete invulling van de contractuele elementen en overeenkomsten, een lijst met afspraken en regels maken en misschien zelfs een deontologisch kader opstellen. Zorg er steeds voor dat u een duidelijk en begrijpbaar contract heeft.
  - Klik hier voor modelbrieven en -contracten.
  - Als lid van UNIZO - Federatie Vrije Beroepen kan u uw contract laten screenen. Klik hier voor meer informatie.
  - Tips voor mond-tot-mondreclame: Mond-tot-mondreclame is zowat de sterkst mogelijk reclame voor uw praktijk. Die kracht schuilt in het feit dat anderen uw praktijk aanbevelen, vanuit hun eigen ervaringen, aan hun vrienden, familie, kennissen, zakenrelaties … en dat maakt veel meer indruk dan wanneer u zelf uw praktijk aanprijst. Mond-tot-mondreclame is bovendien gratis. Maar hoe creëert u nu die mond-tot-mond-reclame? Zeker wanneer uw praktijk nog maar net is gestart en nog veel moet bewijzen, komt het erop aan die reclame te stimuleren, door onmiddellijk kwaliteit te bieden, door uw service te verzorgen en een sterke relatie met uw patiënten op te bouwen. vergeet ook wel niet dat mond-tot-mondreclame onvermijdelijk is. Het gebeurt ook wanneer u het niet wil.
  Enkele basisprincipes:
  *Patiënten zullen niet alleen de ‘technische kwaliteit’ van uw dienstverlening beoordelen, maar vooral ook de toegankelijkheid, vriendelijkheid, empathie…
  *Slecht nieuws doet sneller de ronde dan goed nieuws.
  *Patiënten worden alsmaar meer kritisch. Gewoon ‘goed zijn’ is niet voldoende. Overtref de verwachtingen.
  *Mensen spreken graag over bijzondere ervaringen.
  - Deontologie: Klik hier voor een overzicht van de deontologische codes/wetgeving.
 8. Stap 7 [ Opstellen van een actieplan ]
  Deze stap houdt de implementatie van alle voorgaande stappen in, op basis van een concreet actieplan. Hier wordt bijvoorbeeld de timing en taakverdeling uitgewerkt voor zaken als het opstarten van de aankoop van het gebouw/de verbouwing; het ondertekenen van de verschillende contracten; het aankopen, installeren, aanleren, uitproberen en in gebruik nemen van nieuwe software; het verspreiden van vacatures voor een praktijkassistente; enz..
  Klik hier voor een voorbeeld van een globaal schema.
 9. Stap 8 [ Uitvoering actieplan ]
  En nu, kan u beginnen samenwerken in uw samenwerkingsverband!
 10. Stap 9 [ Evalueer ]
  De evaluatie van de samenwerking gebeurt beter een keer te veel dan te weinig. Door een goed samenwerkingsklimaat te creëren met een open communicatie kunnen sluimerende frustraties vaak sneller en gemakkelijker opgelost worden. Er is geen vast schema voor wanneer u een evaluatie best plant, of wanneer de overlegmomenten dienen te gebeuren. Zolang iedere partner mee is in het verhaal en achter elke stap staat, maakt u een sterke fundering.
  Enkele tools die u kunnen helpen bij de voorbereiding van een gesprek:
  - Kwadranten van Ofman: Klik hier.
  - Sandwichmethode: Klik hier.
  Voor het opstellen van een verbeterplan: Klik hier. Voor een PDSA-Checlist, klik hier. 

* Kijk hier  boek-pictogram-illustratie-ontwerp-beeld_csp42956779

* Stuur een mailtje voor een digitaal exemplaar. icon-512x512

 

* Bestel het handboek (€ 34, via uitgeverij Die Keure), als lid van de Federatie krijgt u 30% korting.
klik hier
boek-pictogram

 

 

 

FVB_ad_rectangle

 
Stappenplan en Handboek

 

Dankzij de steun van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werden binnen het project ‘Samenwerken in de Zorg’ een stappenplan en handboek uitgewerkt als extra impuls om samenwerking in de gezondheidszorg te bevorderen. Hiervoor onze gewaardeerde dank. 

 Klik hier om het handboek te bestellen.

 

 

 

Slotmoment 16 oktober 2018 - Brussel

"Zelfstandige zorgverstrekkers zijn een essentieel onderdeel van de eerstelijnszorg in Vlaanderen. Zoals het zorglandschap vandaag vorm krijgt, in functie van de zorgvragen, wordt de samenwerking tussen hen van primordiaal belang. Veel zorgverstrekkers werken al onder uiteenlopende vormen met elkaar samen. Maar willen we de uitdagingen in de sector effectief aanpakken, dan moet dat  gebeuren met gezamenlijke doelstellingen en op basis van een gemeenschappelijke visie en missie” aldus minister Jo Vandeurzen.

 

Op dinsdagavond 16 oktober vond het slotmoment ‘Samenwerken in de Zorg’ plaats in aanwezigheid van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin dhr. Jo Vandeurzen. We mogen tevreden terugblikken op een sterke avond waar samenwerking, verbinding en kruisbestuiving kernbegrippen waren.

 • Het persbericht naar aanleiding van het slotmoment vindt u op onze website (klik hier). 
 • U kan de presentatie met oa. het Stappenplan en de presentatie van dhr. Stef Steyaert downloaden via deze link.
 • De foto’s kan u bekijken op onze website: klik hier.
 • Klik hier voor de enquêteresultaten van de bevraging samenwerken bij zelfstandige zorgverstrekkers.
 • Klik hier voor de globale enquêteresultaten van de bevraging samenwerken in de zorg.
 
 
MEER INFORMATIE: Contacteer de projectverantwoordelijke mevr. Gretel Van der Looy
                                    
Mailadres: gretel.vanderlooy@federatievrijeberoepen.be 
                                      
Recent getweet
18 april
Dag van de Medewerker bij FVB & @UNIZOvzw ! Want goede medewerkers vormen de fundamenten van elke onderneming. https://t.co/siiugI1Ez5