Printversie

Publicaties

AssociŽren stap voor stap. Stappenplan voor samenwerking in het vrije beroep

coverklein

Vandaag werkt één op drie vrije beroepers in een samenwerkingsverband. Het aantal geassocieerde beroepsbeoefenaars neemt nog dag na dag toe.

Onlogisch is deze evolutie niet. Vrije beroepers worden geconfronteerd met onder meer een enorme toename van kennis en wetenschap, schaalvergroting en steeds veeleisender cliënteel. Daarnaast klinkt de roep naar een beter evenwicht tussen werk en privé steeds luider. Een bijkomende reden is dat het uit de grond stampen van een eigen praktijk voor vele jonge beroepsbeoefenaars, omwille van onder meer financiële redenen, onhaalbaar geworden is. Oudere beroepsbeoefenaars zien samenwerken met een jongere associé als een garantie op de continuïteit en overdracht van de praktijk. Ten slotte is alleen werken in veel vrije beroepen omwille van vakinhoudelijke vereisten en de toevloed aan administratie onmogelijk geworden.

Velen zijn zich bewust van de voordelen en kansen die samenwerken biedt en kiezen daarom overtuigd voor een samenwerkingsverband. Associëren stimuleert innovatieve en kwaliteitsvolle dienstverlening en fungeert als deeltjesversneller van strategische competenties. Het kan bovendien een antwoord bieden op de hoge werkdruk, de nood aan specialisatie, de overdracht van de praktijk en de torenhoge investeringskosten.

Het aangaan van een samenwerkingsverband doet u echter niet holderdebolder. Samenwerken vraagt een grondige voorbereiding en informatievergaring. Het is een proces, een evolutie. U doet het Stap voor Stap. De Federatie Vrije Beroepen probeert uw pad tot samenwerken wat te effenen en maakt u met deze publicatie op een beknopte manier wegwijs in de stappen die u zeker niet mag overslaan. Dit stappenplan is een eerste houvast, een leidraad in uw associatieproces. Voor wie echt alles wil weten over samenwerken, bestaat er als aanvulling en uitdieping nog steeds het handboek voor vrije beroepen: Samenwerken in associatie. Deze Associëren Stap voor Stap schetst u in tien stappen de belangrijkste aandachtspunten over samenwerken. Het doornemen van deze publicatie is alvast een eerste hele belangrijke.

Recent getweet
18 april
Dag van de Medewerker bij FVB & @UNIZOvzw ! Want goede medewerkers vormen de fundamenten van elke onderneming. https://t.co/siiugI1Ez5