Printversie

Dag van het Vrije Beroep - 10 mei 2011 De Warande Brussel > 16/05/11

De jaarlijkse Dag van het Vrije Beroep brengt beroepsbeoefenaars, beleidsmakers, bestuursleden en partners van het vrije beroep in een aangename sfeer samen. Elk jaar staat één beroepsgroep centraal. Voor deze editie waren dat de zelfstandige zorgverstrekkers. In het panel zetelden daarom apothekeres Hilde Deneyer, voorzitter FVIB-overleg zelfstandige zorgverstrekkers en ondervoorzitter APB, adjunct-kabinetchef Dirk Denolf (kabinet Vandeurzen) en Ri De Ridder, directeur-generaal dienst geneeskundige verzorging RIZIV. De verwelkoming gebeurde door voorzitter Johan De Leenheer, het slotwoord was in handen van secretaris-generaal Jan Sap. Een smakelijke receptie sloot de avond af.

Kwaliteit bij zelfstandige zorgverstrekkers > 11/05/11
Seminarie 'Financiële haalbaarheid van een overdracht' - 3 februari Brugge > 03/02/11
Netwerkactiviteit UZ Leuven > 30/09/10
Debatnamiddag 'Belgische en Nederlandse beroepsorganisaties van vrije beroepen ontmoeten elkaar' > 09/09/10
  |1|2|3|4|5|6|7|8|9|  
Recent getweet