Printversie

Dag van het Vrije Beroep > 08/05/12

De jaarlijkse Dag van het Vrije Beroep brengt vrije beroepen, bestuursleden, beleidsmakers en partners in een aangenaam kader samen. Dit jaar stelde Econopolis de studie 'macro-economische impact van samenwerken in het vrije beroep' voor in De Warande in Brussel. Nadien debatteerden Jan Sap (FVIB), Dirk van Gerven (NOAB), Stefaan Hanson (VVT) en Geert Wellens (Econopolis) nog verder tijdens een panelgesprek, gemodereerd door Véronique Goossens. Voorzitter Johan De Leenheer leidde de avond in.

Seminarie Schijnzelfstandigheid > 07/02/12

In Brugge vond op 7 februari een seminarie over schijnzelfstandigheid plaats. Zo'n 45 deelnemers volgden aandachtig.

Raad van Bestuur FVIB > 06/12/11

In aanwezigheid van minister-president Kris Peeters

Algemene Vergadering FVIB juni 2011 > 25/06/11
Dag van het Vrije Beroep - 10 mei 2011 De Warande Brussel > 16/05/11

De jaarlijkse Dag van het Vrije Beroep brengt beroepsbeoefenaars, beleidsmakers, bestuursleden en partners van het vrije beroep in een aangename sfeer samen. Elk jaar staat één beroepsgroep centraal. Voor deze editie waren dat de zelfstandige zorgverstrekkers. In het panel zetelden daarom apothekeres Hilde Deneyer, voorzitter FVIB-overleg zelfstandige zorgverstrekkers en ondervoorzitter APB, adjunct-kabinetchef Dirk Denolf (kabinet Vandeurzen) en Ri De Ridder, directeur-generaal dienst geneeskundige verzorging RIZIV. De verwelkoming gebeurde door voorzitter Johan De Leenheer, het slotwoord was in handen van secretaris-generaal Jan Sap. Een smakelijke receptie sloot de avond af.

  |1|2|3|4|5|6|7|8|9|  
Recent getweet
18 april
Dag van de Medewerker bij FVB & @UNIZOvzw ! Want goede medewerkers vormen de fundamenten van elke onderneming. https://t.co/siiugI1Ez5